Organizácia nástupu žiakov v prvý deň školského dňa 2. 9. 2021

Vážení rodičia,

prvý deň nástupu do školy sa výrazne priblížil. Boli by sme radi, keby tento deň bol pre nás všetkých vzácny.  Preto Vám v nasledujúcom článku prinášame prehľad organizácie 2.septembra 2021.

1. Nástup žiakov 1. až 4. ročníka

Školský rok pre žiakov 1. až 4. ročníka  začne svätou omšou o 8. 15 v kostole Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP. Pri svätej omši sa žiakom prvého ročníka budú požehnávať školské tašky.

 1. Rodičia a žiaci 1. ročníka sa stretnú pred kostolom o 8. 00 hod.
 2. Rodičia žiakov 1. ročníka, ktorí sa zúčastnia doobedňajšieho programu so svojím dieťaťom musia v aplikácii EduPage (žiadosti/vyhlásenia) potvrdiť (pridať žiadosť) vyplniť a podpísať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka. Rodičia tlačivo vyplnia pred vstupom do kostola alebo ho nájdete  TU.
 3. Ešte pred nástupom do školy rodičia musia v aplikácii EduPage (žiadosti/vyhlásenie) potvrdiť (pridať žiadosť) písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (dieťaťa) alebo ho donesú vytlačené a vyplnené pred kostol. Tlačivo nájdete TU.
 4. Koniec vyučovania je o 11.00 hod.

2. Nástup žiakov 2. až 4. ročníka

 1. Žiaci 2. až 4. ročníka sa stretnú v škole s príchodom do 7. 50 hod. Žiaci vchádzajú do školy cez zadný vchod školy.  O 7. 50 žiaci odchádzajú do kostola. Žiakov a rodičov, ktorí neprídu do 7. 50 prosíme, aby pred kostol prišli individuálne.
 2. Rodičia žiakov pred nástupom do školy  musia v aplikácii EduPage (žiadosti/vyhlásenie) potvrdiť (pridať žiadosť) písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (dieťaťa) alebo ho donesú vytlačené a vyplnené a odovzdajú triednej  učiteľke. Tlačivo nájdete TU. Tlačivo bude k dispozícií aj na vrátnici školy. Z dôvodu protipandemických opatrení je rodičom žiakov 2. až 4. ročníka vstup do kostola zakázaný.
 3. Koniec vyučovanie je o 11. 00 hod.
 4. ŠKD
  • Školský klub detí 2. 9. 2021 bude od 6. 45 do 17.00.
  • Od 3. 9. 2021 bude 6. 30 do 17.00.
  • Vstup je cez zadný vchod školy.

3. Nástup žiakov 5. až 9. ročníka 

 1. Príchod žiakov 5. až 9. ročníka je o 8.00 cez hlavný vchod.
 2. Rodičia žiakov pred nástupom do školy  musia v aplikácii EduPage (žiadosti/vyhlásenie) potvrdiť (pridať žiadosť) písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (dieťaťa) alebo ho donesú vytlačené a vyplnené a odovzdajú triednej  učiteľke. Tlačivo nájdete TU. Tlačivo bude k dispozícií aj na vrátnici školy.
 3. Koniec vyučovania je o 11.00 hod.

4. Jedáleň

Dňa 2. a 3. 9. 2021 sú na obed prihlásení všetci žiaci, ktorí sa prihlásili na stravu v školskej jedálni koncom minulého školského roka. Rodičia žiakov, ktorí 2. a 3. 9. 2021 nemajú záujem o obed, nech ich odhlásia cez aplikáciu EduPage alebo telefonicky u vedúcej školskej jedálne do 31. 8. 221 do 11.00 hod.