Prihlasovanie na krúžky

Milí žiaci, vážení rodičia!

V školskom roku bude rovnako ako doteraz pokračovať krúžková (záujmová činnosť). Prihlasovanie na krúžky prebieha výlučne elektronickou formou prostredníctvom online formulára. Formulár je potrebné vyplniť najneskôr do 08.09.2021. Postup je nasledujúci:

  • Ponuka krúžkov je rozdelená na tri základné cieľové skupiny (I. stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ, gymnázium).
  • Každého žiaka je potrebné prihlásiť samostatne a súčasne platí, že si v prípade každého žiaka môžete zvoliť najviac dva krúžky.
  • Mesačný poplatok za krúžok je 7 eur a úhrada prebieha bezhotovostne platbou na účet (do poznámky prosím uveďte meno a priezvisko a triedu, ktorú žiak navštevuje).
  • Ak žiak/zákonný zástupca venuje škole vzdelávací poukaz, má nárok na zľavu 2 eurá z mesačného poplatku za jeden krúžok. Teda v takom prípade je poplatok za jeden krúžok 5 eur. Ďalší v poradí je za poplatok 7 eur.
  • Krúžky sú podľa anotácie obohatením pre žiaka, rozvíjajú logické myslenie, kreatívne činnosti športové činnosti a sú významným benefitom pre rozvoj osobnosti žiaka.
  • Prostredníctvom triedneho učiteľa Vám budú zaslané administratívne dokumenty, ktoré prosíme podpísať a obratom doručiť do školy (do 09.09.2021) v prípade, že žiak bude navštevovať krúžok v centre voľného času. Pripomíname, že nasledujúce dokumenty môžete venovať len jednému centru voľného času. Ide o tieto dokumenty: čestné vyhlásenie pre zber údajov v CVČ, rozhodnutie o prijatí do centra voľného času.

Ponuka krúžkov pre I. stupeň ZŠ

názov krúžku špecifikácia cieľovej skupiny vedúci krúžku deň v týždni predpokladaný čas
1 Krížom-krážom s Lenkou žiaci 3. ročníka PaedDr. Lenka Korfantová pondelok 13.45 h
2 Zápasenie prípravka a žiaci 1.-4. ročník Mgr. Matej Gardoš pondelok 14.45 h.
3 Chovateľský žiaci prvého stupňa ZŠ Mgr. Šarlota Škorvánková utorok 13.00 h.
4 Hravo učivom žiaci 3. A Mgr. Andrea Nagyová štvrtok 13. 45 hod.
5 Florbal a športová príprava žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ Bc. Gabriela Gálová utorok 13.30 hod.
6 Florbal a športová príprava žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ Bc. Gabriela Gálová utorok 13.30 hod.
7 Miništrantský žiaci I. stupň ZŠ Mgr. Ján Kocúrko piatok 7.00 h.
8 Vedomátor žiaci IV. ročníka Mgr. Patrícia Vattaiová pondelok 13.15 h.

Prihlásenie na krúžok realizujeme vyplnením nasledujúceho formulára tu.

 

Ponuka krúžkov pre II. stupeň ZŠ

názov krúžku špecifikácia cieľovej skupiny vedúci krúžku deň v týždni predpokladaný čas
1 Priprava na prijímacie skúšky z matematiky žiaci deviateho ročníka RNDr. Anna Kovaľová streda 13.45 h.
2 Programovanie s legom žiaci druhého stupňa ZŠ Mgr. Milan Hovanec streda 13. 45 h
3 Knihomoľovanie žiaci druhého stupňa ZŠ Mgr. Martina Molnárová streda 13.45 h.
4 Aby slovenčina chutila žiaci 9. B Mgr. Martina Molnárová pondelok 13.45 h.
5 Zápasenie žiaci druhého stupňa ZŠ Mgr. Matej Gardoš streda 14.45 h.
6 Chovateľský žiaci druhého stupňa ZŠ Mgr. Šarlota Škorvánková utorok 13.00 h.
7 Francúžština hravo žiaci druhého stupňa ZŠ Mgr. Karolína Kotorová pondelok 14.00 h.
8 (Ne)matematika žiaci druhého stupňa ZŠ Mgr. Katarína Hopková pondelok 14:00 hod.
9 Doučovanie matematiky 6 6. ročník Mgr. Katarína Hopková štvrtok 14:00 hod.
10 Doučovanie matematiky 7 7. ročník Mgr. Katarína Hopková streda 14:00 hod.
11 Slovenčina v kocke žiaci 9. A PaedDr. Helena Čižmárová pondelok 13. 45 hod.
12 Fyzika okolo nás  9., 8. a 7. ročník ZŠ RNDr. Beáta Guteková upresníme
13 Environmentálny žiaci druhého stupňa ZŠ Zdenka Krajňáková piatok 13.30

Prihlásenie na krúžok realizujeme vyplnením nasledujúceho formulára tu.

 

Ponuka krúžkov pre gymnázium

názov krúžku špecifikácia cieľovej skupiny vedúci krúžku deň v týždni predpokladaný čas
1 Posilňovanie žiaci gymnázia Mgr. Matej Gardoš štvrtok 14.45 h.
2 Prírodovedný žiaci gymnázia Mgr. Šarlota Škorvánková piatok 13.45 h.
3 Literatúra zábavne a tvorivo žiaci gymnázia PaedDr. Helena Čižmárová podľa dohody
4 Olympiáda z fyziky žiaci gymnázia RNDr. Beáta Guteková podľa dohody

Prihlásenie na krúžok realizujeme vyplnením nasledujúceho formulára tu.