Kačky rapotačky

Vyučovanie v triedach 5.A a 5.B dňa 28.9. spestrilo divadlo Crocus muzikálovým predstavením Kačky rapotačky. Interaktívnym a zábavným spôsobom herci poukázali na problémy životného prostredia, separovania odpadu, ale aj závislosti od mobilných telefónov.

Spracovala: Mgr. Ľudmila Šoltisová