Kloktacie PCR testy

Harmonogram prevzatia, vykonania a odovzdania PCR kloktacích testov

PREVZATIE TESTOV RODIČMI:

02.09.2021 štvrtok v čase od 13:00 do 17:00  

alebo

03.09.2021 piatok v čase od 7:00 do 16:00 – si zákonný zástupca príde prevziať  na vrátnicu školy – hlavný vchod – testovaciu sadu PCR kloktacieho testu spolu s tlačivami: Čestné vyhlásenie – samoodber a Zber údajov. Čestné vyhlásenie – samoodber si môže rodič  odkliknúť aj cez Edupage alebo  je dostupný na https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/ s názvom súboru „Čestné vyhlásenie – samoodber, príloha  č. 1B- Zber údajov.

 

VYKONANIE TESTOV

05.09.2021 (ráno nalačno) alebo 06.09.2021 ráno nalačno pred odchodom žiaka do školy – vykonanie testu v domácom prostredí, zabalenie vzorky (POZOR! Škole odovzdávate celú škatuľku, nie iba skúmavku so vzorkou). Návod na použitie je súčasťou balenia  a pripájame videonávod: https://www.testujemeskoly.sk/ s informačným letákom.

 

ODOVZDANIE TESTOV V ŠKOLE

06.09.2021 – odovzdanie odobratej vzorky spolu s vypísaným a podpísaným tlačivom Čestné vyhlásenie – samoodber a Zber údajov. Vzorky bude preberať poverený zamestnanec školy  pri príchode žiaka do školy cez zadný vchod alebo hlavný vchod do školy. Vzorku preberie iba zabalenú v pôvodnej krabičke!

 

Škola následne odošle vzorky do laboratória a do 72 hodín dostanú výsledky testov zákonní zástupcovia žiakov aj riaditeľka školy.