Otvorenie školského roka

Školský rok sme začali svätou omšou v kostole Božieho milosrdenstva, ktorej predsedal školský kaplán Ján Kocúrko. Pri svätej omši sme prosili do nasledujúceho obdobia  o dary Ducha Svätého.

Prváci sa tešili s požehnaných školských tašiek. Našim prváčikom prajeme, aby v škole zažili veľa úspešných dní a silu, aby zvládali tie menej úspešné.

Pani riaditeľka v príhovore predstavila plány, ktoré sa budú realizovať v škole a na záver popriala žiakom všetko dobré do nového školského roka.