Projekt eTwinning

Naša škola sa úspešne zapojila do online partnerstva európskych škôl prostredníctvom platformy eTwinning, ktorej predchádzalo školenie v Poděbradoch, na ktorom sa počas prázdnin zúčastnili dve pani učiteľky.

Do projektu ku Európskemu dňu jazykov sa zapojili žiaci 5.A triedy, ktorí si do vystrihnutej dlane z papiera vpísali v angličtine farbu očí, mesiac narodenia, záľubu, obľúbené zviera a jedlo, pozdrav v slovenčine a nakreslili našu vlajku, podobne ako ich partneri z 20 škôl z celej Európy. Vystrihnuté dlane sme zdieľali na internete a poslali poštou do partnerských zahraničných škôl. Teraz čakáme a tešíme na pozdravy z Turecka, Chorvátska a Poľska!

Taktiež sa tešíme na realizáciu schváleného projektu výmeny pohľadníc v rámci predmetu Občianska náuka ktorý vytvorila a prihlásila p. učiteľka Martončíková.

Spracovala: Mgr. Ľudmila Šoltisová