Rodičovské spoločenstvá 6. 9. 2021

Vážení rodičia,

pozývame Vás na plenárne rodičovské spoločenstvo a triedne rodičovské spoločenstvá.

Dátum: 6. september 2021 (pondelok)

Čas: 16:30 – plenárne rodičovské spoločenstvo

17:00 – triedne rodičovské spoločenstvá

Miesto: veľká telocvičňa

Program: 

– informácie ku nastávajúcemu školskému roku 2021/2022

– rekonštrukcia priestorov školy a s tým súvisiace obmedzenia

– samotestovanie žiakov na COVID 19

– COVID dokumenty 

– činnosť RR pri jednotlivých zložkách

– poplatky v jednotlivých zložkách 

– školský poriadok

– krúžková činnosť

– činnosť ZUŠ