Slávnostné pasovanie prvákov

Dňa 7.9.2021 na sviatok sv. Košických mučeníkov, boli naši prváci pasovaní do žiackeho cechu. Najskôr si ich znalosti a spev overila krásna a milá kráľovná Adriana. Po nej ich mečom pasoval odvážny rytier Jaroslav. Potom im pani učiteľky rozdali darčeky. Oslava pokračovala v triede, kde si prváci pochutnali na sladkej odmene.

Album

Spracovali p. uč. 1. ročníka