BE ACTIVE – Spoznaj okolie svojej školy

V rámci „Týždňa športu“, ktorý prebiehal od 23.9.2021 – 30.9.2021 si  žiaci prvého stupňa vychutnávali hodiny telesnej výchovy na kolobežkách. Na svojich kolobežkách spoznávali okolie svojej školy. Žiaci si užívali pekné počasie a utužovali svoje telesné a duševné zdravie. Prechádzky po uliciach boli spestrené rôznymi hrami, pretekmi a zábavnými stanovišťami.  Veľa žiakov chodilo na kolobežke zo školy i do školy. Naši prváci  si dokonca vyhradili pred triedou  parkovisko na svoje kolobežky. Kto kolobežku nemal, nebol smutný, našlo sa dosť spolužiakov s dobrým srdcom a navzájom si kolobežky požičiavali.

Takéto netradičné hodiny sa žiakom páčili a už teraz sa tešíme na budúci rok.

Fotogaléria TU.

Spracovala: Mgr. Katarína Šimková