Naša Martuška je ZLATÁ

V  dňoch 15. a 16. októbra 2021 sa v Bratislave konal prezenčne 11.ročník Celoslovenskej súťažnej prehliadky v sólovej hre na cimbale – CIMBALOVÝ PREŠPOROK 2021. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva SR, spoluorganizátormi sú Slovenská cimbalová asociácia a EMCY Slovakia ( Európska únia hudobných súťaží pre mládež ).

Výkony mladých umelcov posudzovala prísna odborná porota. Predsedníčkou poroty bola cimbalová virtuózka a prezidentka Svetovej cimbalovej asociácie (WCA) pani prof. Viktória Herencsár ArtD.

Súťažnej prehliadky sa zúčastnila Marta Anna Woloszynová (6.A), ktorá hrá na tento nástroj  6 rokov.  V náročnej konkurencii získala od odbornej poroty najvyššie ocenenie – ZLATÉ PÁSMO.

Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien sa uskutočnilo v Dvorane VŠMU.

Srdečne blahoželáme a ĎAKUJEME za úspešnú reprezentáciu !

Video zo súťažnej prehliadky:

https://drive.google.com/file/d/1R4PH0dgrT-falfjI9ruvBn9bk6ePnaPo/view?usp=sharing

Odovzdávanie cien:

https://drive.google.com/file/d/1ebuD_P2TNcO2E_OvNURCFjvzArbH46ZC/view?usp=sharing