Vianočná pošta pre seniorov.

Siedmaci i piataci so záujmom jednotlivo i v skupinách tvorili vianočné pozdravy pre neznámych ľudí, no so známou adresou prijímateľa. Domovy sociálnych služieb, zapojené v projekte POHODOVO – Vianočná pošta, nám poskytli konkrétne mená seniorov, ktorých by mohli naše vianočné pozdravy potešiť, či spríjemniť chvíľku v tomto adventnom čase. Naši školáci tvorili tieto pozdravy s veľkou láskou, ktorú isto bude cítiť aj pri čítaní pozdravov u jednotlivých adresátov.