Gerbócova literárna Snina

V piatok 10. decembra 2021 vyhodnotili v Sninskom kaštieli v Snine jubilejný XX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Gerbócova literárna Snina.

Našu školu úspešne reprezentoval Tomáš Talárovič (9. A), ktorý získal 3. miesto.

Srdečne blahoželáme!