Šiestaci v eTwinningu

Žiaci 6.B sa na hodinách Občianskej náuky stali súčasťou nového projektu eTwinning, schváleného a realizovaného našou školou. Projekt má názov: Spoznávame mestá, obce, regióny.

eTwinning

eTwinning je platforma pre žiakov a učiteľov škôl zapojených európskych krajín, aby komunikovali, spolupracovali, rozvíjali projekty, zdieľali sa navzájom, vnášali do vyučovacieho procesu zážitky a zaujímavosti a boli súčasťou najzaujímavejšej vzdelávacej komunity v Európe. Projekt eTwinning podporuje u žiakov zručnosti dôležité pre 21. storočie. Okrem digitálnych zručností umožňuje deťom nadviazať nové priateľstvá medzi rovesníkmi z iných miest, regiónov aj európskych krajín.

eTwinning

Naši šiestaci sa prostredníctvom eTwinningu skamarátili so šiestakmi zo Základnej školy sv. Augustína v Považskej Bystrici. Iste nie náhodou v Považskej Bystrici v 6.B je rovnako 16 žiakov ako u nás v Košiciach ?.  V prvom kroku sme si s p.uč. z Považskej Bystrice vymenili krstné mená žiakov, ktorí si vylosovali náhodne kamaráta na dopisovanie počas projektu. Na prvom online stretnutí v eTwinningSpace sa šiestaci zoznámili predstavením svojej školy i seba samého navzájom. V druhom kroku si šiestaci písali adresne pozdravy. Vymenili si reálnu korešpondenciu prostredníctvom pošty. Zážitok z osobného i vianočného pozdravu, ktorý si navzájom vlastnoručne vyrobili a fyzicky dostali od kamaráta z Považskej Bystrice do rúk spôsobil radosť zo vzájomného zdieľania. Stihli sme to ešte v prezenčnej forme výučby ?.

eTwinning

eTwinning

V tomto eTwinningovom projekte budeme so šiestakmi pokračovať predstavovaním svojho mesta – v online prostredí. K tejto novej komunikácii sa k nám do projektu pripojí aj Základná škola Marka Křížina z Plzne. Na nových kamarátov sa už teraz tešíme!

eTwinning

Spracovala: Mgr. Marcela Martončíková