Výhra v súťaži GalaxyCodr

Milí rodičia, učitelia a žiaci našej školy,

ako koordinátorka súťaže GalaxyCodr na našej škole sa Vám chcem, v mene nás všetkých, ktorým záleží na kvalitnom vzdelávaní v našej škole poďakovať, že ste venovali svoj čas tejto súťaži.

Naša škola sa víťaznou školou v Košickom kraji. Spoločným úsilím sme vyhrali 16 nových notebookov zn. Lenovo s príslušenstvom, wifi router a dataprojektor. Už teraz sa všetci veľmi tešíme na novú učebňu informatiky, kde budeme môcť kvalitne pracovať na zaujímavých projektoch nielen na hodinách informatiky, ale aj na ďalších predmetoch.
S pozdravom a želaním pevného zdravia všetkým!
Ing. Lucia Palková