Koláže rozprávajú – príbeh chrobáka

Počuli ste už o listomilíkovi dubovom, dlche mušej, svetluške svietivej, trojhlavcovi  či pestrúšikovi farebnom? Že vám to nič nehovorí a v žiadnom atlase hmyzu sa o nich nič nepíše? Nevadí, naši tvoriví žiaci z 3.A rozšírili rady chrobákov o nové druhy. V detailnej predlohe ich poslali do súťaže ,,Koláže rozprávajú“, ktorú organizuje CVČ Domino.  A táto ich mravenčia práca trvala neuveriteľných 450 a viac minút, kde pracovali na dokonalých tvaroch kroviek, krídelok, hlavičiek, či nožičiek. Vyrobili si rôzne druhy vzorovaných papierov a tie priliepali na telíčko ich hmyzieho kamaráta, ktorému nezabudli vymyslieť meno šité na mieru. Každý mohol udeliť tri hlasy najzaujímavejším obrázkom.

V 3.B si o chrobáčikoch vymýšľali  rôzne príbehy a tie obrázkami prerozprávali.  Šikovný pozorovateľ objaví všetko, čo sa v hmyzej ríši zábavné a dobrodružné môže stať. Hľadaním vhodných obrázkov, priliepaním, rozmiestnením sa tiež cvičili vo vytrvalosti dokončiť začatú prácu. Za čo si zaslúžia obe triedy pochvalu. Veríme, že ich úsilie si všimne porota. Tak im držte palce!

Album

Spracovala Mgr. Andrea Nagyová

FOTO: p. uč. Lenka a Andrea