Výzva „Spolu múdrejší 3“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace január až jún 2022.

Cieľom výzvy je podpora pre tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.

Spolu múdrejší 3“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Naša škola je úspešný žiadateľom v tejto výzve a v mesiacoch január až jún budú konkrétni učitelia 1. stupňa aj 2.stupňa ZŠ doučovať žiakov z vybraných predmetov.