KORČULIARSKY VÝCVIK

V prvom polroku sa druháci našej školy zúčastnili projektu, ktorý organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu – Podpora vzdelávania telesnej výchovy a zvýšenie pohybovej aktivity u žiakov základných škôl so špecifickým zameraním na korčuľovanie na ľade.

Žiaci boli rozdelení do skupín. Pod vedením skúsených výcvikových trénerov sa učili rôzne korčuliarske techniky – pohybovať sa po ľade kĺzavým spôsobom, korčuľovať okolo prekážok, jazdiť v predklone, zdvíhať za jazdy predmety, naberať rýchlosť a brzdiť, prekonávať prekážky.

Ak spadli, postavili sa a korčuľovali ďalej. Ani malé neúspechy ich neodradili a cviky opakovali znovu a znovu. Tí, ktorí už vedeli korčuľovať, sa zdokonaľovali a učili ťažšie prvky a správne brzdenie.

Projekt sa nám veľmi páčil a deti sa dobre zabavili.

Album

Spracovali:

text – Mgr. M. Lojová

foto – Mgr. M. Takáčová