Kronika a rodostrom

V rámci tematického celku Stopy minulosti okolo nás sme na hodinách dejepisu vytvárali projekt rodostrom a kroniku vlastného života. Najskôr žiaci zostrojovali rodokmeň vlastnej rodiny. Zhromaždili si najdôležitejšie údaje o jednotlivých členoch rodiny a následne ich spracovali do podoby rodostromu. Projekt bol pre deti inšpirujúci a zaujímavý, mohli si navzájom porovnať, ku ktorému najstaršiemu predkovi rodiny dospeli, čo všetko pri hľadaní rodiny potrebovali a v neposlednom rade sa dozvedeli veľa vecí o svojej rodine a predkoch, ktoré možno ani nevedeli.

Písanie vlastnej kroniky bolo pre deti veľmi zábavné. Zaznačovali si všetky najdôležitejšie udalosti zo svojho života, ako napr. narodenie, krst, prvé sväté prijímanie a pod. Niektorí k týmto udalostiam prilepili aj fotky. Pre deti to bol skvelý spôsob, ako si zachovať najdôležitejšie udalosti ich života. V konečnom dôsledku to bola zábava pre celú rodinu.