Formulár na el. zápis pre šk.rok 2022/2023 – UKONČENÉ

Vážení rodičia,

v prípade, že máte záujem prihlásiť svoje dieťa do prvého ročníka Základnej školy sv. Košických mučeníkov v šk. roku 2022/2023 a nestihli ste vypísať elektronický formulár, resp. ste ho vypísali a nedostali ste pozvánku na prezenčný zápis, oznámte nám túto skutočnosť na email:

renatahalcisakova@gkmke.sk alebo na riaditel@gkmke.sk