Úspech v medzinárodnej súťaži

V sobotu 26. marca 2022 sa uskutočnilo vyhodnotenie medzinárodnej literárnej súťaže Pocta Rázusovcom. Súťaž organizovali nadšenci okolo Štefana Packu ako odkaz na dielo a stopy Martina Rázusa a Márie Rázusovej Martákovej v slovenskej kultúre. Vyhodnotenie tretieho ročníka sa konalo v Rázusovie dome. Odborná porota posudzovala diela vyše 50 súťažiacich zo Slovenska a z Českej republiky. Náš žiak Dávid Halčišák (9. A) upútal pozornosť poroty a získal za svoje práce až dve ocenenia. V kategórii poézia sa umiestnil na 3. mieste a v próze mu porota udelila čestné uznanie. Čestné uznanie si za svoju literárnu prácu odniesla aj Sára Bariová (9. A).

Obidvom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a srdečne blahoželáme!

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová