Boli sme úspešní

V stredu 16. marca 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády. Srdečne blahoželáme našim úspešným riešiteľom. Sme na Vás hrdí.

Kategória E: Tomáš Talárovič (9.A) – 1. miesto a postup do krajského kola

Kategória F: Letícia Kádárová (8.A) – 1. miesto

Marko Šoffa (8.A) – 3. miesto

 

Spracovala: RNDr. Beáta Guteková