Medzinárodný deň vody

Medzinárodný deň vody sme si pripomenuli 22.marca aj v našej škole.

Prváci sa venovali kolobehu vody, o ktorom pozerali zaujímavú rozprávku.

Druháci svoj tematický deň v modrej farbe venovali čítaniu s porozumením – ekologickému príbehu o znečisťovaní vody, riešili jazykové aj matematické úlohy a v závere vytvorili plagát ku Dňu vody, kde pomocou tvorivého písania popísali vlastnosti a dôležitosť vody v našom živote. “Voda je stvorenie.” zarezonovala v nás veta jednej žiačky a nasledovala diskusia, že každé stvorenie je tak vzácne a nenahraditeľné, že ho potrebujeme ochraňovať.

Tretiaci si pripomenuli Deň vody rôznymi úlohami.  Prišli oblečení v modrom ako voda a na pitie mali vodu a len čistú vodu. Celý deň pracovali v skupinách a riešili rôzne úlohy, kreslili  kolobeh vody a tešili sa z rôznych pokusov z vody. Pozreli si príbeh o Vodičke, ako sa čistí a prečo je dôležitá.

3. B a “Rady tety Ety- energetické experimenty”: Teta Eta je chodiaca encyklopédia so zmyslom pre humor. Kelvinka rada číta múdre knihy, odkrýva záhady a ich vysvetlenia posúva Lúmenovi, ktorý sa jej chce vedomosťami vyrovnať. Spolu s nimi žiaci bádali a experimentovali. Prečítali sme si komiks, ktorý nás priviedol k experimentu: Záchrana ľadovej kocky a teplého čaju. Podľa prehľadného postupu na druhej strane komiksu sme stáli pred otázkou: Ktorý materiál najviac spomalí topenie ľadu a chladnutie čaju? Zistili sme, že najrýchlejšie sa roztopil čistý ľad na papierovom obrúsku a najpomalšie sa roztopil ľad zabalený v molitane. Pokus sme realizovali pri príležitosti Dňa vody a vybrali sme ho preto, lebo nám pripomínal topiace sa ľadovce na póloch a otepľovanie zemegule, ktoré ohrozuje ľudí nedostatkom potravín a vody.  Aby sme predchádzali negatívnym vplyvom na životné prostredie, zahrali sme si aj energetické pexeso, ktoré nás zábavnou aj súťažnou formou poučilo a nabádalo k šetreniu s vodou, či s elektrinou.

Štvrtáci sa porozprávali a o význame pitnej a úžitkovej vody. Rozprávali sa o tom odkiaľ sa vzala podzemná voda, čím prešli až ku kolobehu vody. Svoje pocity preniesli do výtvarného umenia, kde nakresli veľké kvapky vody.

Spracovala: Mgr. Michaela Takáčová, PaedDr. Lenka Korfantová, Mgr. Patrícia Vattaiová a Mgr. Katarína Šimková