25. ročník literárnej a výtvarnej súťaže DÚHA 2021/22

Celoslovenskú súťaž DÚHA organizuje MŠVVaŠ SR a slávnostne vyhodnocuje Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni. Súťaž má národný charakter a jej poslaním je prispievať k rozvoju literárneho a výtvarného cítenia žiakov, ich tvorivosti, učiť sa rozumieť ľuďom a byť voči nim tolerantným, prispieva k porozumeniu a výchove k mieru, k právam dieťaťa.

Odborná porota ocenila za literárnu tvorbu z našej školy až dve žiačky z 3. B. Ceny si išli osobne prevziať Maruška  Grajcárová, ktorá získala čestné uznanie v II. kategórii za prózu Johnny a Agneska Slezáková, ktorá získala 3. miesto v II. kategórii s prózou Ako sa obliekala moja prababička.

Tieto celoslovenské umiestnenie dievčatá veľmi potešili a nás všetkých povzbudili k ďalšej mravenčej práci, ktorá môže byť aj takto celoslovensky zviditeľnená.

Spracovala: PaedDr. Lenka Korfantová

FOTOGALÉRIA TU!