Literárne Košice Jána Štiavnického

Knižnica pre mládež mesta Košice vo štvrtok 5. mája 2022 v pobočke LitPark na Kukučínovej 2 v Košiciach slávnostne vyhlásila výsledky 27. ročníka dlhoročnej a tradičnej celoslovenskej autorskej literárnej súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického.

Odborná porota v zložení Markéta Andričíková a Marián Andričík z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ján Gavura s Petrom Karpinským z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove hodnotila celkovo 458 prác.

Naše žiačky Sára Bariová, Ema Barcziová, Victoria Deias a Letícia Kádárová získali čestné uznanie.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších literárnych úspechov!