UNICEF v 7.A

Dňa 13. 5. 2022 sme uskutočnili interaktívnu aktivitu v spolupráci s UNICEFom. Bola určená pre siedmakov. Hodina občianskej náuky nadobudla zaujímavý rozmer poznávania práce dobrovoľníkov v UNICEFe. Siedmaci sa dozvedeli priamo od dobrovoľníčky Ľubomíry Marczellovej, čo zahŕňa práca dobrovoľníka pre túto organizáciu. Žiaci mali množstvo otázok k tejto téme. Plánujeme uskutočniť ďalšie aktivity s touto organizáciou.

 

Spracovala: Mrg. Marcela Martončíková