Komunitný deň

Ďakujeme všetkým,

rodinám i jednotlivcom, ktorí v sobotu 11.6. 2022 prišli, aby pomohli skrášliť priestory a okolie školy. Podarilo sa ostrihať kríky pred školou, pripraviť základ pre pestovanie nových rastlín v átriu, upraviť detské ihrisko, osadiť nové pieskovisko, vyčistiť schody a okolie za školou a pokosiť trávnik. Okrem práce sme však mali aj výborný grilovaný obed a deti sa mohli zabaviť na skákacích hradoch. Aj táto nezištná pomoc na spoločnej veci pomáha vytvárať spoločenstvo.

Vďaka za obetovaný čas. Tešíme sa na budúce.

 

schodište pred brigádou                                  schodište po brigáde