Mediálny workshop

Dňa 15.6 sa žiaci z redakčnej rady časopisu Čordáčik zúčastnili mediálneho workshopu na Súkromnej škole umeleckého priemyslu filmovej. Žiaci si vypočuli dve prednášky. V prvej sa dozvedeli informácii o fotografovaní do školského časopisu a reportážnej fotografii. V druhej im bývalý šéfredaktor Korzáru, Peter Bercik porozprával o obsahu a štylistike článkov pre časopis.  Po prednáškach mali žiaci možnosť prezrieť si priestory školy.  Navštívili televízne a podcastové štúdio a strižne. Na tomto workshope sa žiaci dozvedeli veľa nových a zaujímavých informácií, ktoré využijú pri tvorbe nových čísel časopisu Čordáčik.