Organizácia nástupu žiakov v prvý deň školského dňa 5. 9. 2022

Vážení rodičia,

prvý deň nástupu do školy sa výrazne priblížil. Boli by sme radi, keby tento deň bol pre nás všetkých vzácny.  Preto Vám v nasledujúcom článku prinášame prehľad organizácie 5. septembra 2022.

Nástup žiakov 1. ročníka

  1. Žiaci prvého ročníka sa stretnú v Kostole Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP o 8. 15. hod. Učiteľky budú označené symbolmi triedy (1. A rybkou, 1. B včielkou). O 8. 30 hod. sa začne sv. omša, pri ktorej sa budú žiakom prvého ročníka požehnávať školské tašky.
  2. Predpokladaný záver prvého dňa vyučovania je o 11.00 hod..
  3. Ešte pred nástupom do školy rodičia musia potvrdiť  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.  Môžu tak urobiť aj v škole. Tlačivo bude na vrátnici školy.
  4. Rodičia, ktorí chcú, aby ich deti išli na obed v prvý deň vyučovania, nech ich prihlásia v pracovné dni  u triedneho učiteľa.

Nástup žiakov 2. až 9. ročníka

  1. Žiaci 2. až 4. ročníka sa stretnú v škole o 8. 00 hod.
  2. Sv. omša o 8.30 hod. v Kostole Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP.
  3. Predpokladaný záver prvého dňa vyučovania je o 11.00 hod.
  4. Rodičia žiakov pred nástupom do školy  musia v aplikácii EduPage (Žiadosti/Vyhlásenia) potvrdiť (pridať žiadosť) Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti alebo ho donesú vytlačené a vyplnené a odovzdajú triednej  učiteľke. Tlačivo bude k dispozícií aj na vrátnici školy.

ŠKD

Školský klub detí 5. 9. 2021 bude od 6. 30 hod. do 17.00 hod..

Školská jedáleň pre žiakov 2. až 9. ročníka

Dňa 5. 9. 2022 sú na obed prihlásení všetci žiaci, ktorí sa prihlásili na stravu v školskej jedálni koncom minulého školského roka. Rodičia žiakov, ktorí 5. 9. 2022 nemajú záujem o obed, nech ich odhlásia cez aplikáciu EduPage alebo telefonicky u vedúcej školskej jedálne do 2. 9. 2022 do 11.00 hod.