Sviatok našich patrónov

Odpustovou slávnosťou sme začali sviatok svätých Košických mučeníkov. Pozvanie medzi nás prijal farský vikár vo Veľkom Šariši Miroslav Liška, rodák z Košíc zo Sídliska KVP. V homílii priblížil začiatky zrodu našej školy a pripomenul, aké je dôležité budovať spoločenstvo podľa zásad evanjelia. Návratom k začiatku sme si uvedomili nadšenie a cieľ, ktorý mali zakladatelia školy.