Začiatok školského roka

Školský rok 2022/2023 sme začali 5. septembra svätou omšou v Kostole Božieho milosrdenstva. Povzbudení slovami nášho školského kaplána Mgr. Jána Kocúrka, MBA a vzývaním Ducha Svätého sme sa rozišli za novými školskými povinnosťami.