KyberTím v 5.B

Melita Koščová a Tomáš Horňák z 2.Ag nášho gymnázia pripravili 26. októbra 2022 zaujímavú hodinu pre piatakov našej základnej školy. Táto aktivita sa uskutočnila v rámci Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti.

Gymnazisti diskutovali s piatakmi o tom, ako vytvoriť bezpečné heslo. Svoje znalosti si žiaci overili použitím online testera hesiel, ktorý vytvoril akademický bezpečnostný tím CSIRT-UPJŠ  (https://hesla.csirt.upjs.sk/). Preskúmali, aké dlhé by malo byť bezpečné heslo a zistili kombináciu znakov odporúčanú na vytvorenie naozaj silného hesla.

Vysvetlili, čo je dvojfaktorová autentifikácia a prečo je dobré ju používať. Overili si, či sa ich emailové adresy, heslá a iné informácie nenachádzajú v databázach uniknutých údajov (https://haveibeenpwned.com/).

Na záver si zasúťažili v bezpečnostnom Kahoot-kvíze a zopakovali si tak, čo nové sa naučili.

Piataci boli skvelí a všetci sa akčne zapájali do aktivít, ktoré pre nich KyberTím pripravil.

Ďakujeme Melite a Tomášovi, že takouto zaujímavou formou učia mladších žiakov našej školy o informačnej bezpečnosti.

Fotogaléria