Mobilný odber krvi

Milí rodičia, priatelia školy,
v spolupráci s Mestským spolkom Červeného kríža Košice a NTS SR pracovisko Košice ponúkame možnosť darovať krv ako najvzácnejšiu tekutinu. Mobilný odber sa bude realizovať na našej škole dňa 8. novembra 2022, od 8:00. Ponúkame Vám formulár na prihlásenie, aby sme mali prehľad kto má záujem. Prosíme, aby formulár vyplnili tí, ktorí majú záujem o darovanie krvi najneskôr do 31.10.2022.
Ďakujeme.
Formulár: