Tento rok podporíme Kambodžu

V Cirkvi na celom svete slávime predposlednú októbrovú nedeľu, ktorá tento rok pripadne na 23. októbra, Svetový deň misií. V kostoloch na Slovensku sa budeme na Misijnú nedeľu modliť za Kambodžu a budeme mať možnosť prispieť zbierkou na misie.

Cieľom zbierky na Misijnú nedeľu je podporiť prácu Cirkvi v Kambodži, ktorá sa stará o ľudí zmrzačených nášľapnými mínami a o ľudí so zdravotnými ťažkosťami. Snažíme sa im prostredníctvom zbierky pomôcť tak, aby mohli žiť plnohodnotný život.

Zbierka bude prebiehať aj u nás od 24. 10. 2022. Skupina detí označená slovom MISIE bude počas prestávok ponúkať čokoládu, ktorej minimálna cena je € 1.-. Zbierkou podporíme pápežské misijné diela.

Viac na Misijná nedeľa – 23. október 2022 | Misijné diela (misijnediela.sk).