Batôžkový projekt Mary’s Meals

Čo je Mary’s Meals?

Mary’s Meals (v preklade Máriine jedlá, Máriin pokrm, Máriine pokrmy) je medzinárodné charitatívne hnutie, ktoré aktuálne poskytuje jedno jedlo denne pre 2 279 941 detí žijúcich v extrémnej chudobe v 20 krajinách sveta, a to v mieste ich vzdelávania. Dostávame tak do školy deti, z ktorých by mnohé pre chudobu museli inak pracovať alebo žobrať.

ČO JE TO BATÔŽKOVÝ PROJEKT (BACKPACK PROJECT)

Aj keď je Batôžkový projekt doplnková aktivita k hlavnej činnosti Mary’s Meals, vôbec to neznižuje jeho význam. Okrem hlavného cieľa Batôžkového projektu, ktorým je poskytovanie školských pomôcok deťom v školách podporovaných Mary’s Meals, prináša Batôžkový projekt celý rad krásnych sprievodných efektov, ako je šírenie všeobecných informácií o diele Mary’s Meals a výchova detí k sociálnemu cíteniu a k pomoci druhým.

Batôžkový projekt ponúka možnosť, ako sa môžu do pomoci Mary’s Meals zapojiť celé školy so svojimi žiakmi a ich rodinami. Na najrôznejšie stretnutia s Mary’sMeals môžu ľudia časom zabudnúť. Na svoju skúsenosť s Mary’s Meals však nikdy nezabudnú školáci, ktorí strávili niekoľko dní úsilím o kompletizáciu školského batôžku – je to skúsenosť, ktorú si odnášajú do života. A práve toto je jedným z najkrajších plodov Batôžkového projektu.

(prevzaté z: https://marysmeals.sk/batozkovy-projekt.php)

Všetky informácie o tomto projekte a ďalších možnostiach pomoci sa dozviete na https://marysmeals.sk/batozkovy-projekt.php

V čase Adventu sa aj naša škola rozhodla zapojiť do tohto zaujímavého projektu, ktorý spája celú triedu. Každá totiž dostane za úlohu naplniť batôžtek pre 1 dieťa.  Fotografie z akcie nájdete v našej galérii po ukončení projektu.