Harmonogram rodičovských spoločenstiev

Harmonogram rodičovských spoločenstiev

Trieda  Dátum  Čas Forma Triedny učiteľ
I.A 22. 11. 2022 16.00 spoločné Mgr. Martina Rímska, PhD
I. B 22. 11. 2022 16.00 spoločné Mgr. Patrícia Vataiová
II. A 22. 11. 2022 13.30 – 18.45 individuálne Mgr. Klaudia Križalkovičová
II. B 22. 11. 2022 13.00 – 16.30 individuálne Mgr. Katarína Šimková
III. A 23. 11. 2022 16.00 spoločné Mgr. Martina Lojová
III. B 22. 11. 2022 16.00 spoločné Mgr. Michaela Takáčová
IV. A 23. 11. 2022 14.00 – 17.00 individuálne Mgr. Andrea Nagyová
IV. B 22. 11. 2022 13.00 – 17.00  individuálne PaedDr. Lenka Korfantová
V. A 22. 11. 2022 14. 30 – 17.30  individuálne Mgr. Mariana Beľanová
V. B 22. 11 .2022 15.00 – 18.00  individuálne Mgr. Ivana Hribľanová
VI. A 22. 11. 2022 15.00 – 18.00  individuálne Mgr. Ľudmila Šoltisová
VI. B 22. 11. 2022 14.00 – 17.00  individuálne Mgr. Ľudmila Takáčová
VII. A 22. 11. 2022 14.00 – 16.00  individuálne Mgr. Martina Saitz
VII. B 22. 11. 2022 14.30 – 17.30  individuálne Mgr. Zdenka Krajňáková
VIII. A 22. 11. 2022 15.00 – 18.00  individuálne Mgr. Katarína Hopková
VIII. B 22. 11. 2022 15.00 – 18.00  individuálne Mgr. Martina Molnárová
IX. A 22. 11. 2022 15.00 – 18.00  individuálne Mgr. Zuzana Hugáňová