Viac lásky a menej plastov

Viac lásky, menej plastov ? je výzva Zelenej školy, do ktorej sme sa zapojili.
Po návšteve miestneho cintorína a uvedomení si veľkého množstvo plastových vencov a kvetov sme sa učili vyrábať výzdobu len z prírodných materiálov.