Voda nás má v hrsti

Téma vody každý rok ponúka nové pohľady. Po tohtoročných letných horúčavách a následných suchách to bola jedna z významných tém našich tretiakov a štvrtákov v celoslovenskej literárnej súťaži Voda pre život – život pre vodu.

Aj tento rok sme obhájili úspechy v próze s témou Všade dobre, u dedka najlepšie, ktorú napísala Agneska Slezáková zo 4. B a úspešne obsadila 3. miesto.

Blahoželáme a tešíme sa z jej umeleckého úspechu.

 

Spracovala: PaedDr. Lenka Korfantová