Vyhodnotenie zberu papiera

Vedeli ste, že jedna tona zberového papiera môže nahradiť až 4 m3 drevnej hmoty?

Žiaci našej školy sa zapojili do zberu papiera.  Prispeli k recyklácii starého a požitého papiera, a tak mohlo byť vyrúbaných menej stromov na výrobu drevnej hmoty.

Celkové množstvo vyzbieraného papiera za jednotlivé zložky:

Materská škola 89 kg
Základná škola 1. stupeň 990 kg
Základná škola 2. stupeň 1190 kg
Gymnázium 106 kg
Spolu   2375 kg

Vyhodnotenie podľa tried:

Miesto Trieda Množstvo v kg
1. miesto 5. B 455
2. miesto 2. B 337
3. miesto 1. B 250

Vyhodnotenie jednotlivcov:

Miesto Meno a priezvisko Trieda Množstvo v kg
1. miesto Sofia Kočišová 6. A 235
2. miesto Dominik Tóth 2. B 224
3. miesto Richard Szabo 5. B 162

Fotografie žiakov ako si vychutnávajú odmenu za zber papiera.