Nedaj sa, hovor o tom!

Na našej škole sme 31. januára 2023 privítali hercov zo Súkromného konzervatória na Zádielskej 12, v Košiciach s predstavením pod názvom: Nedaj sa, hovor o tom.  Interaktívnym spôsobom spracované divadelné predstavenie témy šikana a kyberšikana zaujalo žiakov našej školy.

 

Sme radi, že aj touto preventívnou aktivitou otvárame témy súčasného reálneho sveta, ktoré napomáhajú k premýšľaniu a uvedomovaniu si konania a následkov konania človeka v školskom prostredí.

Fotogaléria