Výška stravného pre žiakov od 1. 1. 2023

Výška stravného pre žiakov od 1. 1. 2023

Materská škola 

   • desiata – 0,50 EUR
   • obed – 1,20 EUR
   • olovrant – 0,40 EUR
   • réžia – 4,- EUR/mesiac

1.stupeň ZŠ 

   • obed – 1,70 EUR
   • réžia 5,- EUR/mesiac

2. stupeň 

   • obed – 1,90 EUR
   • réžia 5,- EUR/mesiac

Gymnázium 

   • obed – 2,10 EUR
   • réžia – 0,40 EUR/deň

Cudzí stravníci 

   • obed – 3,69 EUR