Výsledky hodnotenia škôl

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO publikoval dňa 19.1.2023 výsledky hodnotenia škôl na základe metodiky, ktorú používa a s ktorou sa je možné oboznámiť na ich webovom sídle. V rámci nej hodnotia aj základné školy aj gymnázia.

Chceme srdečne zablahoželať Základnej škole sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej ulici č. 18 v Košiciach, ktorá v aktualizovanom rebríčku dosiahla prvé miesto v rámci hodnotenia základných škôl. Rovnako blahoželáme ZŠ Mateja Lechkého na ulici J. Pavla II. v Košiciach, ktorá získala rovnaký počet bodov ako naša Základná škola sv. Košických mučeníkov.

Porovnanie našej Základnej školy sv. Košických mučeníkov

V rámci celoslovenského porovnania naša ZŠ sv. Košických mučeníkov zaujala miesto č. 84, čo je v sieti všetkých základných škôl veľmi pekné umiestnenie.

Zdroj: https://skoly.ineko.sk/rebricky/

V rámci Košického kraja sme sa so základnou školou umiestnili na 10. mieste, čo je rovnako pekné umiestnenie.

Zdroj: https://skoly.ineko.sk/rebricky/

Porovnanie Gymnázia sv. Košických mučeníkov

Gymnázium sv. Košických mučeníkov je zaradené v sieti škôl už viac ako 20 rokov. V hodnotení INEKO získalo tiež dobré umiestnenie. V rámci Košického kraja sme sa umiestnili na 12. mieste a v rámci samotného mesta Košice na mieste č. 10.

Zdroj: https://skoly.ineko.sk/rebricky/

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú.