Deň otvorených dverí

Milí predškoláci, vážení rodičia,

opäť sa blíži čas zápisu do 1. ročníka a každá základná škola sa obvykle v tomto období snaží získať Vašu priazeň tým, že umožní Vám a Vašim deťom počas tzv. Dňa otvorených dverí navštíviť školské priestory, aby sa zoznámili aj s budúcimi pedagógmi. Aj v aktuálnom období sa mnohí z Vás pripravujú na výber školy, do ktorej zapíšu svoje dieťa. Pozývame Vás preto na Deň otvorených dverí na Základnej škole sv. Košických mučeníkov, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 2.03.2023 od 15.30 hod.do 17.30 hod.

Predstavíme Vám:

– inovatívne zážitkové vzdelávanie

– výučbu s individuálnym prístupom

– všestranný rozvoj žiakov

-vzájomnú komunikáciu s rodičmi

– prácu v ŠKD

-súťaže

-priestory našej školy

– školskú kaplnku

-mimoškolské aktivity

Tešíme sa na všetkých. Veríme, že Vaša návšteva v našej budove školy bude pre Vás pútavá a príjemná.