KET FAŠENGI TA FAŠENGI, TA ŠE FAŠENGUJME

Naši šiestaci dňa 17.2. navštívili Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kde sa dozvedeli o fašiangových tradíciách, ktoré sa dodnes dodržiavajú v dedinách v Levočských vrchoch (Olšavica, Brutovce). Múzeum nás milo prekvapilo modernými interaktívnymi prvkami, ako je virtuálna realita a interaktívna 3D mapa.
Mgr. Ľudmila Šoltisová