Attoved

V utorok 14. februára sa uskutočnila nová celoslovenská online súťaž Attoved určená pre žiakov 7. – 9. ročníka základných škôl a prislúchajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Každý ročník súťažil vo svojej kategórii a mal pripravenú vlastnú sadu 20 úloh. Na účastníkov čakali nezvyčajné vedomostné a experimentálne úlohy z fyziky, biológie a chémie a tiež z vedeckého mixu, ktorý preveril ich vedomosti a logické myslenie z vied ako matematika, informatika, či geografia.
Srdečne blahoželáme aj našej úspešnej riešiteľke Marte Anne Wolozsynovej (7.A), ktorá v svojej kategórii obsadila pekné 13. miesto. Sme hrdí na každého žiaka, ktorý je ochotný na sebe pracovať a venovať svoj voľný čas aj takýmto zmysluplným aktivitám.
Spracovala: RNDr. Beáta Guteková