Hviezdoslavov Kubín

28. február 2023 bol pre nás výnimočným umeleckým dňom. Žiaci 2. stupňa sa zúčastnili školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Tí najlepší budú našu školu reprezentovať v okresnom kole. Všetkým oceneným gratulujeme!