Cesta slovenskou históriou – Od Viedne k štúrovcom

Učenie dejepisu vôbec nemusí byť nudné. Presvedčila nás o tom šermiarsko-divadelná skupina Via Historica, ktorá nás počas necelej hodiny previedla tromi storočiami slovenského novoveku. Prostredníctvom humorných scénok sme sa oboznámili s významnými udalosťami našich dejín – od obsadenia Uhorska Turkami, cez pôsobenie Juraja Jánošíka, reformy Márie Terézie a Jozefa II. až po obdobie štúrovcov. A to všetko zábavným spôsobom s využitím mapy, dobových kostýmov a ukážok súbojov s historickými zbraňami. Herci zapojili žiakov do programu, čím sa na chvíľu mohli cítiť ako súčasť historických dejov.

Spracovala: Mgr. Lenka Bruniková