Digitálny žiak 2023

Milí rodičia.
Projekt Digitálny žiak je určený pre žiakov všetkých ZŠ a SŠ, ktorí študujú v SR. V prípade ukrajinských žiakov, ktorí prišli študovať na SR, je to ešte v štádiu riešenia (v prípade otázok k tomuto bodu sa informujte na nižšie uvedenej emailovej adrese).
Nárok na príspevok 350 Eur na zakúpenie digitálneho zariadenia má žiak, ak patrí aspoň do jednej zo 4 skupín oprávnených žiadateľov a zaregistruje sa najneskôr do 30.6.2023 cez formulár na webstránke https://digitalnyziak.sk/.
Registračný formulár nájdete aj tu 
Ak si nie ste istý, či ste oprávneným žiadateľom príspevku v niektorej z týchto skupín, môžete pri registrácii označiť aj viac skupín (nebude to považované za chybu). Posudzovatelia žiadostí budú zisťovať oprávnenosť v každej zo skupín, ktorú v žiadosti označíte. Vašou úlohou je iba vyplniť registráciu. Žiadne iné doklady k žiadosti neprikladáte. V prípade, že je študent plnoletý (18 rokov) registrovať sa môže aj sám. V prípade záujmu Vám ponúkame možnosť prísť sa zaregistrovať priamo v škole v našich odborných učebniach INF (vstup na konci chodby oproti sekretariátu) po skončení rodičovských spoločenstiev, kde Vám radi zodpovieme aj Vaše ďalšie otázky k projektu. Otázky môžete posielať aj emailom na luciapalkova@gkmke.sk  (Ing. Lucia Palková, školský digitálny koordinátor).
AKTUÁLNE:
Milí  rodičia. Naša škola je už niekoľko rokov aktívnym zákazníkom firmy DATACOMP. Táto firma prišla s ponukou rôznych výhod (medzi nimi aj akčných cien zariadení) vyplývajúcich z tohto partnerstva a preto Vám ponúkame možnosť nákupu zariadenia z príspevku práve u nich. Samozrejme, konečné rozhodnutie výberu predajcu nechávame na Vás. Ponuku zariadení za akciové ceny tejto firmy si môžete pozrieť tu: Ponukový_list_DATACOMP.

Ďalšie výhody nákupu cez firmu DATACOMP:

ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM žiakov z cieľových skupín ponúkame výhody:

  • odborné poradenstvo pri výbere optimálneho digitálneho zariadenia, ktoré spĺňa stanovené technické kritériá a parametre pre projekt Digitálny žiak
  • profesionálne služby pri aktivácii zakúpeného zariadenia
  • odbornú súčinnosť v celom procese uplatnenia digitálneho príspevku
  • širokú sieť Datacomp predajných miest 
  • vždy aktuálne ponuky zariadení v bezkonkurenčných cenách