Harmonogram rodičovských spoločenstiev

Harmonogram rodičovských spoločenstiev

Milí rodičia, pripomíname, že ak máte záujem o konzultácie s učiteľmi, tak ich kontaktujte cez Edupage alebo cez pracovný email, ktorý je uvedený na webovej stránke školy v časti  “Vizitky pedagógov.” 

Trieda  Dátum  Čas Forma Triedny učiteľ
I.A 20. 4. 2023 16.00 spoločné Mgr. Martina Rímska, PhD
I. B 20. 4. 2023 16.00 spoločné Mgr. Patrícia Vataiová
II. A 20. 4. 2023 16.00 spoločné Mgr. Klaudia Križalkovičová
II. B 20. 4. 2023 16.00 spoločné Mgr. Katarína Šimková
III. A 20. 4. 2023 16.30 spoločné Mgr. Martina Lojová
III. B 20. 4. 2023 16.00 spoločné Mgr. Michaela Takáčová
IV. A 20. 4. 2023 16.00 spoločné Mgr. Andrea Nagyová
IV. B 20. 4. 2023 16.00  individuálne PaedDr. Lenka Korfantová
V. A 20. 4. 2023 16.30 spoločné Mgr. Mariana Beľanová
V. B 20. 4. 2023 16.30 spoločné Mgr. Ivana Hribľanová
VI. A 20. 4. 2023 16.30  individuálne Mgr. Ľudmila Šoltisová
VI. B 20. 4. 2023 16.30 spoločné Mgr. Ľudmila Takáčová
VII. A 20. 4. 2023 17.00 spoločné Mgr. Martina Saitz
VII. B 20. 4. 2023 16.30 spoločné Mgr. Zdenka Krajňáková
VIII. A 20. 4. 2023 17.00 spoločné Mgr. Katarína Hopková
VIII. B 20. 4. 2023 16.30 spoločné Mgr. Martina Molnárová
IX. A 20. 4. 2023 17.00 spoločné Mgr. Zuzana Hugáňová