Krížová cesta na kalvárii v Prešove

Naši šiestaci sa v stredu vo Veľkom týždni vybrali na krížovú cestu na kalváriu v Prešove.  Napriek chladnému počasiu to bolo vydarené dopoludnie rozhovorov, modlitby a bez  mobilov.
spracovala: Ľudmila Šoltisová