Dúha Stará Ľubovňa 2023

Alex Harčarik, žiak 4. B triedy, sa zapojil do celoslovenskej literárnej súťaže DÚHA Stará Ľubovňa 2023.

Témou súťaže boli Králi a kráľovné (v histórii, v prírode i vo fantázii).

S prózou Duch lesa získal od odbornej poroty čestné uznanie.

Srdečne mu blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Spracovala: PaedDr. Lenka Korfantová